dijous, 17 de juliol de 2008

Fotos 15è Sopar Gastronòmic de Sils

El dissabte a la nit varem assistir al 15è. sopar gastronòmic de Sils,organitzat pel col·lectiu més que reconegut de La cuina de Sils,gastronòmicament és va poder tastar diferents cassoles de rostits i guisats molt bons. Abans de l'àpat,a darrera on hi havia la cuina,ens van explicar una mica el funcionament del sopar i del col·lectiu,les cassoles que cuinen els participants han de ser de 6 racions (però que s'hi puguin fer 12 tastets,ja que les taules són de 12 persones),no es paga els ingredients amb caler sinó amb 2 tiquets per assistir al sopar.

Àlbum de fotos 15è.Sopar Gastronòmic de Sils

Quan arriba l'hora de començar el sopar és fa el sorteig de les cassoles,érem 47 taules i a cada taula li tocaven dues cassoles,en una llista de 47 parelles (ajunten un rostit amb un guisat normalment) s'escolleix un numero a l'atzar que serà la tria de cassoles que menjaran a la taula numero 1,seguidament i seguint la llista de cassoles i l'ordre de taules és distribueixen la resta. Una de les integrants del col·lectiu més gran,de més de 90 anys!!! i en actiu,va escollir el numero 25,així doncs a la taula numero 1 li va tocar la parella de cassoles numero 25,a la nº2 la 26,a la nº3 la 27...etc fins a la nostra la taula nº37 que ens va tocat la cassola nº17 (ànec rostit i espatlla de xai guisada...més un cassola extra de conill amb verduretes degut a la coneixença d'una persona de la taula amb l'organització,fantàstic...).La vetllada va ser molt agradable,amb un detall emotiu quan el col·lectiu va celebra el 60è aniversari d'en "Xicu",anima mater de la Cuina de Sils...Aquesta feina de recuperar les receptes de sempre,de divulgar la cuina de les àvies,etc té molt de valor però sobretot el fet de recuperar la cuina,la gastronomia i el menjar com un acte social...malgrat ser més de 500 persones al sopar aquest té l'aire d'un "sopar d'amics" amb el sentit més bo del terme,un sopar entre coneguts,on les cuineres s'acosten a les taules on han anat a parar les seves cassoles per demanar que els hi ha semblat a la gent...una experiència per repetir.Perquè la part del "safareig" també és important!!!.Potser no sabran mai que és el nitrogen líquid,ni les deconstruccions,ni les baralles entre patums dels fogons...els cuiners i les cuineres de Sils tant sols cuinen,a poc a poc,per agradar als que ho tasten,amb molt de gust i carinyo,com ho han fet sempre les nostres àvies.

http://farcintfaixa.blogspot.com/2008/07/fotos-15-sopar-gastronmic-de-sils.html

3 comentaris:

 1. INFORME COT-CESPEDES

  Des de Sils , camí d'Ítaca bitàcola dirigida per una anònima LNC està fent una bruta campanya contra del tinent d'alcalde senyor Joan Cot , al mateix temps que defensa els interessos i les pràctiques del senyor Céspedes ,


  Informe comparatiu ,
  HABITATGE CAL CELDONI
  =====================

  Es vol construir en sòl no urbanitzable ? No s´ha provat ,

  Projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al paratge de Can Celdoni , presentat pel senyor Joan Cot , regidor per IdS-PM. A més del vist-i-plau dels serveis tècnics de Sils , cinc informes tècnics acompanyen l´expedient , que se sàpiga cap de negatiu:

  a.- Informe del Servei Territorial de Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de data 5 de febrer de 2007.
  b.- Informe de la Unitat Territorial Tordera Besós de l’ACA de data 28 d’agost de 2007.
  c.- Informe favorable d’11 d’abril de 2007 emès pel Cap dels Serveis de Coordinació d’oficines comarcals del Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció Rural.
  d.- Informe de l’Institut Geològic de Catalunya de 10 de desembre de 2007 , on constata la no afectació a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic.
  e.- Informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural de 4 de febrer de 2008 on es constata la no afectació de cap jaciment.

  La Comissió Territorial d´Urbanisme de Girona té ara la paraula.
  PISOS CESPEDES
  ==============

  L´arquitecte municipal de Sils denega el permís d'obres al senyor Céspedes , administrador únic de la societat mercantil Cases de Sils, S. L. En alguna ocasió, la Junta de Govern ha considerat que la voluntat del senyor Céspedes és injuriar i calumniar a funcionaris, tècnics i polítics per tal de pressionar-los i condicionar els seus informes i resolucions.


  5.- En data 27 de desembre de 2007 l'arquitecte municipal ha emès un informe tècnic on es constata que el projecte d'obres referenciat , tal com va manifestar en l'anterior informe tecnic de data 5 de maig de 2005 , no s'ajusta ni a les determinacions de les NNSS de planejament , ni al Decret 259/2003 d'habitabilitat . Igualment constata que tampoc s'ajusta a les noves determinacions urbanistiques que estableix la Modificació puntual de dites Normes aprovades definitivament per la ComissiO Territorial d'Urbanisme en data 15 de març de 2007.


  L'informe diu literalment el següent :

  Fets:

  1.- En data 29 d'abril de 2005 amb registre d'entrada múm. 1352 i expedient d'obres 50171 van ser presentat per Cases de Sils amb NIF ..... i domicili social a Avda Costa Brava num 1 de Sils El projecte anomenat Habitatge plurifamiliar entre mitgeres al Carrer Ruben Dario parcel.les 10 ,11 i 12 de la urbanització Vallcanera Parc , estan dins del casc urba de Sils.

  2.- El predi sobre el qual es preten construir es un solar amb Ia qualificaciO Urbanistica de Zona Suburbana Extensiva segons Pla Parcial de la urbanització Vallcanera Parc

  3.- EL projecte presentat per Cases de Sils i signat per l'arquitecte Felip Prats Parareda , es varen detectar les següents mancances:

  3a.- El mateix no estar visat com requereix l´art 18 de les Normes Subsidiaries de Planejament .

  3b.- La ocupació màxima es del 60% , aixi dons: Parcel.la de 814 ,96 m2 x 0 ,60 = 488 ,976 m2

  Al Plànol 1 es reflecteix les superficies construides de cada planta essent les mateixes de:

  Planta Baixa 399.05 m2 Habitg + 38 ,60 m2 Acces + 6 ,80 m2 terrasses = 444 ,45 m2 compleix

  Planta Primera 410 ,85 m2 habitg + 28 ,60 m2 + 59 ,80 m2 terrasses = 499 ,25 m2 superior al 60% NO COMPLEIX

  Planta Segona 414 ,05 m2 habitg +28 ,60 m2 + 59 ,80 m2 terrasses = 502 ,45 m2 superior al 60% NO COMPLEIX

  Planta Coberta , amb el voladís que no consta en cap plànol , si en façanes i secció superior al 60% NO COMPLEIX

  ResponElimina
 2. Definitivament l'ACES al servei d'en Cot i la seva especulació a Can Celdoni i amb el Nogué amb les parcel.les de Mallorquines.I Vallcanera recepcionada :-)

  Céspedes, Sí, Cot Dimissió

  El despatxa educadores que va prohibir a una d'elles anar a una activitat de la cuina a Sils

  ResponElimina
 3. Els tres anys d'irregularitats que en COT tapa a l'enganxina:

  http://losilenc.blogspot.com/2008/09/ms-de-tres-anys-dirregularitats.htm

  ResponElimina