dijous, 9 d’octubre de 2008

Sopar Gastronòmic



El passat dissabte dia 12 de juliol va tenir lloc el XV Sopar Gastronòmic Local, una activitat que va venir marcada per un tret
diferencial en relació amb altres anys. Per primera vegada, van quedar places per vendre.
Com recordareu d’altres anys, la venda de tiquets de reserva ha estat sempre un problema a causa de la gran demanada de places i la impossibilitat per part de l’organització de satisfer-la si es volia mantenir la qualitat i el servei ofert des dels inicis.
Malgrat aquesta qüestió, la festa va anar molt bé i l’èxit de nou va ser com sempre.
Una altra de les qüestions a destacar va ser la presència de l’alcalde de Forlipompoli i altres polítics d’aquella localitat Italiana, així com altres assistents arribats d’Alemanya
per compartir amb nosaltres aquest popular sopar. Els alemanys venien gràcies a les publicacions de diferents revistes alemanyes
i els amics italians ens tornaven la visita que un grup de cuineres varen fer a la seva població i en concret a Casa Artusi, on van oferir un sopar.
La visita dels representants de Casa Artusi tenia també un objectiu de cara al futur, que era: plantejar-nos ambdues parts la
possibilitat de fer intercanvis gastronòmics amb accions en cada una de les poblacions.
Respecte de tot aquest projecte, no tenim cap acord pres, però sí que ens vàrem comprometre a treballar per tal que sigui
possible a mitjà termini.
No cal dir que tots plegats s’endugueren un record inoblidable de la festa i fi ns i tot amb ganes de tornar aviat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada