dijous, 9 d’octubre de 2008

La cuina a Sils en el Projecte “Sils 08”Sota aquest títol, l’empresa Gas Natural treballa en un projecte sobre l’ús racional de l’aigua. Si ha escollit Sils per a aquest projecte és perquè entén que es un símbol de la recuperació mediambiental amb un protagonista destacat: l’aigua.
Gas Natural va demanar-nos la participació com a col·lectiu, pels nostres valors, coherència i honestedat. Per liderar una iniciativa, una actitud, i per l’inconformisme i la nostra proximitat i identifi cació.
Es volia, doncs, establir un paral·lelisme entre recuperació mediambiental i cuina, i volia fer-se generant confi ança, empatia icredibilitat.

Quin paper hi juguen les cuineres? Doncs seran el vehicle conductor del web. A través de diferents vídeos casolans, parlaran sobre diferents temes relacionats amb la importànciade l’aigua i el medi ambient i el punt
de partida serà El projecte Sils i la cuina.
Fins al dia d’avui, ja hem fet algun dels treballs, més endavant caldrà fer-hi mes gravacions, amb personatges, amb accions, etc. En defi nitiva, es tracta d’ajudar a fer amb els estanys el mateix que hem fet amb la cuina: procurar per a les futures generacions un món millor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada